นายก่อเดช ยะลา
สาธารณสุขอำเภอเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวสาร ประกาศ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

รายละเอียด

DHF Online

รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองกระบี่

บันทึก ข้อมูลสรุป

JHCIS

ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ต่างๆ เกี่ยวกับ JHCIS

รายละเอียด


ปฏิทินตามแผนงานปฏิบัติราชการสสอ.เมืองกระบี่

ผลงานวิชาการ สสอ. R2R